Vishwas Ekda Udala Ki Parat Basat Nahi

विश्वास नावाचा पक्षी एकदा उडाला,
कि तो परत कधीच बसत नाही…

Share Dost App
Comment Please...