Vel Pratyekachi Yete Just Wait

मला एवढंच माहित आहे..
वेळ प्रत्येकाची येते,
Just Wait And Watch…