Tujhyasathi Bagh Mi Kiti Mothe Man Kele

Tujhyasathi Bagh Mi Kiti Mothe Man Kele Image

तुझ्यासाठी बघ मी किती मोठ्ठं ‪मन‬ केलं,
तुला आवडतं ना खेळायला म्हणून हृदयाचं ‪खेळणं‬ केलं…

Share Dost App
Comment Please...