Tujha Hasra Chehra Udas Ka

PREM CHAROLI MARATHI Image

मला विचारले देवाने,
तुझा हसरा चेहरा उदास का?
तुझ्या डोळ्यात कुणाची आस का?
ज्याच्यासाठी डोळ्यात अश्रू आले,
तेच तुझ्यासाठी खास का…?

Comment Please...