Tu Majhi Na Jhalyamule

FUNNY CHAROLI MARATHI Image

तू माझी न झाल्यामुळे,
तुझ्यावर मी चिडलो होतो..
आहेर न देताच,
मी तुझ्या लग्नात जेवलो होतो…

Comment Please...