Tu Fakt Majha Aahes

Tu Fakt Majha Aahes LOVE SMS MARATHI Image

मी “तुझी” आहे का नाही..
“हे मला नाही माहीत..”
पण,
“तू” “फक्त” आणि “फक्त”
“माझा” आहेस हे लक्षात ठेव”…

Comment Please...