Ti Mala He Sangun Sodun Geli

Ti Mala He Sangun Sodun Geli Image

ती मला हे सांगून सोडून गेली,
कि मला दुसरा भेटला आहे.
अरे त्या वेडीला कोण समजावणार..

Share Dost App
Comment Please...