Talvarichya Joravar Milavlele Rajya

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं राज्य तलवार असते तोवरच टिकतं…

Share Dost App
Comment Please...