Tag: Zhop Laagavi Mhanun

Good Night Sweat Dreams Take Care Marathi SMS

Good Night Sweat Dreams Take Care Marathi SMS GOOD NIGHT SMS MARATHI Image

झोप लागावी म्हणून,
गुड नाईट…
चांगले स्वप्न पडावे म्हणून,
स्वीट ड्रीम्स…
आणि,
स्वप्न पाहतांना बेड वरून पडू नये म्हणून,
टेक केअर…