Tag: Yashsvi Lok Aaplya Nirnyane Jag Badaltat

Yashsvi Lok Aaplya Nirnyane Jag Badaltat

यशस्वी लोक आपल्या निर्णयाने जग बदलतात,
आणि अपयशी लोक जगाच्या भीतीने आपले निर्णय बदलतात…