Tag: Ya Jagat Ekach Jaat Aahe

Ya Jagat Ekach Jaat Aahe

या जगात एकच जात आहे – माणूस!
आणि धर्मही एकच – माणूसकी!

Share Dost App