Tag: Vyaktimatva Sundar Nasel Tar Disnyacha Kahich Arth Nahi

Vyaktimatva Sundar Nasel

Vyaktimatva Sundar Nasel Image

व्यक्तीमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही,
कारण सुंदर दिसण्यात आणि सुंदर असण्यात खूप फरक असतो…