Tag: Vyaktila Tichya Gun-Doshansah Svikarne Hech Khare Prem Aste

Khare Prem Status

Khare Prem Status Image

व्यक्तीला तिच्या गुणदोषांसह स्विकारणं हेच खरं प्रेम असतं…