Tag: Vivahit Purushane

Vivahit Purushacha Boss Ekach Asto

विवाहित पुरुषाने,
कितीही नोकऱ्या बदलल्या तरी,
त्याचा बॉस एकच असतो…

Share Dost App