Tag: Visrun Ja Tila Ji Tula Visrel

Visrun Ja Tila Ji Tula Visrel

Visrun Ja Tila Ji Tula Visrel Image

विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,
बघु नकोस तिला जी तुला रडवेल,
पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस तिच्यापासून,
जी स्वतः रडून तुला हसवेल…