Tag: Vishwas Theva

Aapan Jevha Konasathi Changle Karto

Aapan Jevha Konasathi Changle Karto THOUGHTS SMS MARATHI Image

विश्वास ठेवा,
आपण जेव्हा कोणासाठी
काही चांगलं करत असतो,
तेव्हा आपल्यासाठी सुद्धा कुठेतरी
काही चांगलं घडत असतं..
इतकंच की ते आपल्याला आता
दिसत नसतं…

Share Dost App