Tag: Vijay Nischit Aslyavar Darpok Suddha Ladhel

Khara Yodhha Toch

Khara Yodhha Toch ENCOURAGING SMS MARATHI Image

विजय निश्चित असल्यावर डरपोक सुद्धा लढेल..
परंतु खरा योद्धा तोच,
जो पराजय होणार हे माहित असूनही,
जिंकण्यासाठी लढेल…

Share Dost App