Tag: Vel Aalyavar Attitude Dakhavane Pan Garjech Aahe.

Attitude Dakhavane Pan Garjeche Aahe

वेळ आल्यावर Attitude
दाखवणे पण गरजेचं आहे.
नेहमी झुकाल तर,
Importance घालवाल…

Share Dost App