Tag: Vaat Pahto Tujhya Yenyachi

Vaat Pahto Tujhya Yenyachi

Vaat Pahto Tujhya Yenyachi PREM CHAROLI MARATHI Image

वाट पाहतो तुझ्या येण्याची,
तू येऊन माझी होण्याची,
सारे काही तुला देऊनी,
तुझ्यात हरवून जाण्याची…

Share Dost App