Tag: Vaat Pahshil Tar Aathvan Banun Yein

Ekda Manapasun Mala Aathvun Tar Bagh

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठावर गाणे बनून येईन,
एकदा मनापासून मला आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन…

Share Dost App