Tag: Udyacha Divas Pahnyasaathi

Zhopnya Aadhi Kunich Ha Vichaar Karat Nahi

Zhopnya Aadhi Kunich Ha Vichaar Karat Nahi GOOD NIGHT SMS MARATHI Image

उद्याचा दिवस पाहण्यासाठी,
आपण सगळेच जण झोपतो..
पण कुणीच हा विचार करत नाही,
आपल्यामुळे आज ज्याचे मन दुखावले गेले,
त्याला झोप लागली का…?
शुभ रात्री!

Share Dost App