Tag: Tyanchi Kadar Kara Je

Kadar Tyanchi Kara Je

त्यांची कदर करा जे,
तुमच्याकडून काही अपेक्षा
ना ठेवता प्रेम करतात..
कारण दुनियेत प्रेम करणारे कमी
आणि त्रास देणारेच जास्त आहेत…

Share Dost App