Tag: Tuzyat Aani Mazyat

Tula Vel Ghalvaycha Hota

BREAK UP SMS MARATHI Image

तुझ्यात आणि माझ्यात,
फक्त थोडाच फरक होता..
तुला वेळ घालवायचा होता,
आणि मला आयुष्य…