Tag: Tuzya Asyha Fasavnukine

Man Ghabarte Punha Prem Karnyas

BREAK UP SMS MARATHI Image

तुझ्या अशा फसवणुकीने,
मन घाबरते पुन्हा प्रेम करण्यास,
ओळखीच्या माणसाशी देखील,
आता तयार नसते बोलण्यास…