Tag: Tuzhyashivay Jagne Kay

Tuzhya Shivay Jagu Kasa SMS

Tuzhya Shivay Jagu Kasa SMS Image

तुझ्याशिवाय जगणं काय
जगण्याचं स्वप्नंसुद्धा
पाहू शकत नाही,
श्वासाशिवाय काही क्षण
मी जगू शकतो,
पण तुझ्याशिवाय एकही
क्षण जगू शकत नाही…

Share Dost App