Tag: Tumchyabaddal Konala Phikir Nahi

Tumchi Phikir Konala

तुमच्याबद्दल कोणाला फिकीर नाही
असं वाटत असेल तर,
बँकेचे एक-दोन हप्ते चुकवून बघा…!