Tag: Tumcha Janm Garib Gharat Jhala

Garibi SMS Marathi

Garibi SMS Marathi Image

तुमचा जन्म गरीब घरात झाला हा तुमचा दोष नाही,
पण तुम्ही गरीब म्हणूनच मेलात तर तो तुमचाच दोष आहे…