Tag: Tula Pahat Astana

Tula Pahat Astana

Tula Pahat Astana PREM CHAROLI MARATHI Image

तुला पाहत असतांना,
मी सगळं विसरून जातो..
तुझ्या प्रत्येक श्वासात,
मी स्वतः हरवून जातो…

Share Dost App