Tag: Tula Mi Pahto Tu Sundar Haste

Love Status In Marathi Language

Love Status In Marathi Language Image

तुला मी पाहतो तु सूंदर हसते,
हसताना तु मला आणखी सूंदर दिसते…