Tag: Tula Jayche Hote Tu Gelis

Tula Jayche Hote Tu Gelis

Tula Jayche Hote Tu Gelis Image

तुला जायचे होते तु गेलीस,
मला गमवायचे होते मी गमावले,
फरक फक्त एवढाच आहे की,
तु आयुष्यातला एक क्षण गमावला,
आणि मी एका क्षणात पूर्ण आयुष्य गमावले…

Share Dost App