Tag: Tujhyavar Raag Yene

Tujhyavar Raag Yene

Tujhyavar Raag Yene PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझ्यावर राग येणं,
हा तुझ्याशी बोलण्याचा एक बहाणा आहे..
तू बोलायला लागलीस कि तो लगेच जातो,
तसा माझा राग शहाणा आहे…

Share Dost App