Tag: Tujhyasathi Jeev Denare Tula Khup Bhetatil

Majhya Sarkha Jeev Lavnara Nahi Bhetnaar

तुझ्यासाठी जीव देणारे तुला खुप भेटतील,
पण माझ्या सारखा जीव लावणारा,
एक पण नाही मिळणार…