Tag: Tujhyakade Pahile Ki

Tujhyakade Pahile Ki

PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझ्याकडे पाहीले कि,
चंद्राला तुझी उपमा द्यावी,
कि..
तुला चंद्राची उपमा द्यावी,
याचेच मला कोडे पडते…!

Share Dost App