Tag: Tujhya Sobat Sajavlele Swapnache Ghar

Mi Tujhi Vat Pahne Sodnar Nahi

Mi Tujhi Vat Pahne Sodnar Nahi Image

तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर,
मी कधीही तोडणार नाही,
तु ये अथवा नको येऊ,
मी तुझी वाट पाहणे सोडणार नाही…

Share Dost App