Tag: Tujhi Vaat Paahtana Divas Samptaat

Vaat Tujhi Paahtana

Vaat Tujhi Paahtana LOVE SMS MARATHI Image

तुझी वाट पाहतांना दिवस संपतात,
पण माझं वाट पाहणं संपत नाही…

Share Dost App