Tag: Tujhi Swapne Baghayala

Tujhyashivay Dusre Kunich Nahi

PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझी स्वप्नं बघायला,
रात्र पुरत नाही…
आजमावून तर बघ,
माझ्या हृदयात,
तुझ्याशिवाय दुसरं कुणीच नाही…

Share Dost App