Tag: Tujhi Najarch Ashi Katil Aahe Na

Tula Pahun Konihi Premat Padel

Tula Pahun Konihi Premat Padel LOVE SMS MARATHI Image

तुझी नजरच अशी कातिल आहे ना,
कोणीही लगेच प्रेमात पडेल…