Tag: Tujhi Aathvanch Phakt Urli Aahe

Bayko Aathvan SMS

Bayko Aathvan SMS AATHVAN SMS MARATHI Image

तुझी आठवणच फक्त उरली आहे,
त्या आठवणीतही तू माझीच आहेस,
आजही वाट पाहतो तू परत येण्याची,
कारण,
त्या घराची राणी फक्त तूच आहेस…

Share Dost App