Tag: Tujhi Aathvan Yenyasathi

Tujhi Aathvan Marathi Charoli

Tujhi Aathvan Marathi Charoli PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझी आठवण येण्यासाठी
काळ वेळ लागत नाही..
तीही माझ्या सारखीच आहे,
तिलाही तुझ्या शिवाय
राहवत नाही…