Tag: Tujhe Man Aarshasarkhe Swach Aahe

Tujhyavar Fida Aahe

Tujhyavar Fida Aahe PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझे मन आरशासारखे स्वच्छ आहे,
दुधासारखे व पाण्यासारखे निर्मळ आहे,
म्हणूनच,
तुझ्यावर फिदा आहे…