Tag: Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale

Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale

Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale Image

तुझे जाणे आयुष्यातून खरंच नाही परवडले,
अजूनही तुझ्या आठवणींनी मला नाही सोडले…

Share Dost App