Tag: Tujha Rag Tujhyach Sarkha God Aahe

Tujha Rag Tujhyach Sarkha God Aahe

Tujha Rag Tujhyach Sarkha God Aahe Image

तुझा राग ही तुझ्याच सारखा गोड आहे,
म्हणूनच तर माझ्या मनाची तुझ्याकडे ओढ आहे…