Tag: Tujha Raag Aahe Na To Mala Khup Aavadto

Tujha Raag Mala Khup Aavadto

तुझा राग आहे ना तो मला खूप आवडतो,
म्हणूनच कधी कधी तुला त्रास द्यायला मला खूप आवडतं…

Share Dost App