Tag: Tujha Raag Aahe Na

Tujha Raag Mala Khup Aavdato

Tujha Raag Mala Khup Aavdato LOVE SMS MARATHI Image

तुझा राग आहे ना,
तो मला खूप आवडतो..
म्हणूनच कधी कधी,
तुला त्रास दयायला मला खुप आवडतं…

Share Dost App