Tag: Tu Sundar Distes Tyala Tu Kay Karnaar

Tula Pahilyashivay Divas Jaat Nahi

Tula Pahilyashivay Divas Jaat Nahi PREM CHAROLI MARATHI Image

तू सुंदर दिसतेस त्याला तू काय करणार,
प्रेम करतो तुझ्यावर त्याला मी काय करणार,
पण काय आहे तुझ्यात मला कळत नाही,
तुला पाहिल्याशिवाय माझा दिवस जात नाही…