Tag: Tu Sobat Astanna Tujhe Bolne Aikayla Aavdate

Tu Sobat Astanna

Tu Sobat Astanna LOVE SMS MARATHI Image

तू सोबत असतांना तुझे
बोलणे ऐकायला आवडते..
तू सोबत नसतांना तुझे
बोलणे आठवायला आवडते…

Share Dost App