Tag: Tu Sobat Astana Aayushya Khup Chaan Vatate

Tu Sobat Astana Aayushya Khup Chaan Vatate

Tu Sobat Astana Aayushya Khup Chaan Vatate LOVE SMS MARATHI Image

तू सोबत असतांना आयुष्य खूप छान वाटतं,
तुला हसतांना पाहिलं ना कि बस पाहताच राहू वाटतं,
कधी बेधुंद कधी बेभान वाटतं,
खरंच तू सोबत असतांना आयुष्य खूप छान वाटतं…