Tag: Tu Mala Visarshil Ha

Majhya Jeevnatil Shevatcha Divas

Majhya Jeevnatil Shevatcha Divas LOVE SMS MARATHI Image

तु मला विसरशील हा,
माझ्या आयुष्यातील दुःखाचा दिवस असेल..
पण मी तुला विसरेन हा,
माझ्या जीवनातील शेवटचा दिवस असेल…

Share Dost App