Tag: Tu Aahes Mhanun Mi Aahe

Tujhyashivay Jeevan Apurn Aahe

Tujhyashivay Jeevan Apurn Aahe PREM CHAROLI MARATHI Image

तू आहेस म्हणून मी आहे,
तुझ्याशिवाय जीवन अपूर्ण आहे,
तूच माझ्या जीवनाची सुरुवात,
आणि तूच शेवट आहेस…

Share Dost App