Tag: Tichya Dolyat Pahile Tevha Samajle

Khare Prem Kashala Mhantat?

Khare Prem Kashala Mhantat? Image

तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले,
प्रेम कशाला म्हणतात,
आणि सोडून गेली तेव्हा समजले,
खरे प्रेम कशाला म्हणतात…

Share Dost App