Tag: Tichya Dolyat Pahile Tevha Samajle

Khare Prem Kashala Mhantat?

Image

तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले,
प्रेम कशाला म्हणतात,
आणि सोडून गेली तेव्हा समजले,
खरे प्रेम कशाला म्हणतात…